ODSTĘPSTWO ROLNE

Kiedy odstępstwo rolne ma zastosowanie?

Gdy rolnik decyduje się na siew zebranych przez siebie nasion lub sadzeniaków odmian chronionych wyłącznym prawem. Wykorzystanie w ten sposób materiału ze zbioru odmiany chronionej nie wymaga uzyskania upoważnienia od hodowcy, ale muszą zostać spełnione określone warunki.

Zasady korzystania z odstępstwa rolnego:

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z odstępstwa rolnego?
1. Gatunek musi być dozwolony prawem do korzystania z odstępstwa rolnego (lista gatunków – sprawdź tutaj: gatunki dozwolone do OR)
2. Materiał do siewu odmiany chronionej pochodzi z własnego zbioru.
3. Gatunek, który chcemy wysiać, jest odmianą populacyjną.

Odstępstwo rolne nie obejmuje:
1. Gatunków spoza listy dozwolonych gatunków roślin uprawnych.
2. Odmian syntetycznych i mieszańcowych (F1).
3. Nabytych jako niekwalifikowany materiał siewny.

Ile kosztuje odstępstwo rolne?

W ciągu 30 dni od siewu materiału z własnego zbioru rolnik ma obowiązek uiścić na rzecz hodowcy opłatę za każdy kilogram materiału wykorzystanego do siewu. Wysokość tej opłaty wynosi 50% opłaty licencyjnej dla danej odmiany w danym roku.

Kto i za co uiszcza opłatę za odstępstwo rolne?
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, opłatę za odstępstwo rolne uiszczają:

  • w przypadku odmian ziemniaków: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 10 ha i więcej;
  • w przypadku pozostałych odmian roślin chronionych na poziomie krajowym (PL) i dozwolonych do odstępstwa rolnego: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 25 ha i więcej;
  • w przypadku pozostałych odmian roślin chronionych na poziomie wspólnotowym (UE) i dozwolonych do odstępstwa rolnego: posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 30 ha i więcej.

Posiadacze gruntów rolnych do 10 ha, jako tzw. drobni rolnicy są zwolnieni z obowiązku opłaty. Nie oznacza to jednak, że nie muszą oni stosować się do przepisów chroniących wyłączne prawo do odmian roślin!

 


PO NOWELIZACJI USTAWY KRAJOWEJ

Znowelizowana Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, która weszła w życie z dniem 11.07.2017 r. nie zmieniła ogólnych zasad korzystania z odstępstwa rolnego.

Hodowca może zrezygnować z pobierania opłat za OR w przypadku wybranych odmian, o czym poinformuje na swojej stronie internetowej lub na stronie Agencji Nasiennej.

Poniżej zamieszczamy schemat, który pomoże Państwu ustalić, czy i w jakim zakresie obejmuje Państwa obowiązek uiszczenia opłaty za odstępstwo rolne.
Więcej szczegółów odnośnie aktualnego stanu prawnego znajdą Państwo tutaj.


 

 

 

 

diagram_OR