Zapraszamy do udziału
w Forum Rolniczym „Gazety Pomorskiej”, które odbędzie się 25.10.2014 r.
w Toruniu.Jednym z punktów tego forum będzie nasz panel dyskusyjny, zatytułowany
„Postęp odmianowy – wyzwanie dla hodowli, przyszłość dla rolnictwa”,
podczas którego prelekcje wygłoszą:
mgr inż. Józef Zych, kierownik Zakładu Badania i Oceny Wartości
Gospodarczej Odmian w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin
Uprawnych w Słupi Wielkiej
dr Dariusz Majchrzycki, członek zarządu Polskiej Izby Nasiennej,
przewodniczący Sekcji Zbóż i Roślin Strączkowych
Paweł Kochański, prezes Agencji Nasiennej sp. z o.o.