Informujemy, że od sezonu wiosennego 2015 nastąpiła zmiana w numeracji Załączników, zawierających wykazy odmian roślin, do których wyłączne prawo posiadają hodowcy zrzeszeni w naszej Agencji.

Obecnie funkcjonować będą cztery następujące Załączniki:

  • Załącznik nr 1: obejmuje odmiany ziemniaka, objęte ochroną wyłącznego prawa na poziomie krajowym (PL)
  • Załącznik nr 2: obejmuje odmiany innych roślin rolniczych, objęte ochroną wyłącznego prawa na poziomie krajowym (PL)
  • Załącznik nr 3: obejmuje odmiany ziemniaka, objęte ochroną wyłącznego prawa na poziomie wspólnotowym (UE)
  • Załącznik nr 4: obejmuje odmiany innych roślin rolniczych, objęte ochroną wyłącznego prawa na poziomie wspólnotowym (UE)

Jak korzystać z Załączników, udzielając informacji o skorzystaniu z odstępstwa rolnego?

  • posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 10 ha i więcej wykazują odmiany z Załączników nr 1 i 3
  • posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 25 ha i więcej wykazują odmiany z Załączników nr 1, 2 i 3
  • posiadacze gruntów rolnych o powierzchni 30 ha i więcej wykazują odmiany z wszystkich Załączników (nr 1, 2, 3 i 4)

Nowe wykazy odmian (Załączniki) oraz formularz AGNAS są już dostępne na podstronie Dokumenty do pobrania”.