PODSTAWA PRAWNA

Prawo krajowe

Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (tekst jednolity) – POBIERZ

Rozporządzenia wspólnotowe

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin – POBIERZ

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1768/95 z dnia 24 lipca 1995 r., ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin – POBIERZ

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2605/98 z dnia 3 grudnia 1998 r., zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1768/95, ustanawiające przepisy wykonawcze w zakresie odstępstwa rolnego przewidzianego w art. 14 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 2100/94 w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin – POBIERZ