ODSTĘPSTWO ROLNE

Zgodnie z ustawą krajową i rozporządzeniami wspólnotowymi, regulującymi ochronę wyłącznego prawa do odmian roślin, rolnik może wysiewać odmiany chronione wyłącznie z kwalifikowanego materiału siewnego. Przepisy przewidują jednak wyjątek od tej zasady, zwany przywilejem odstępstwa rolnego.

Odstępstwo rolne, określane również „przywilejem farmerskim”, zezwala na siew ze zbioru odmian chronionych bez pisemnej zgody (licencji) od hodowcy, który posiada wyłączne prawo do odmiany, pod warunkiem uiszczenia opłaty dla hodowcy.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat siewu ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem w ramach przywileju  odstępstwa rolnego, zapraszamy do odwiedzenia podstron, znajdujących się w rozwijanym menu „Odstępstwo rolne”. Znajdą tam Państwo m.in. zestawienie najważniejszych pojęć, związanych z odstępstwem rolnym, zasady wykorzystania do siewu materiału ze zbioru odmian chronionych oraz listę gatunków dozwolonych do odstępstwa rolnego.

Polecamy również lekturę naszych artykułów, odpowiadających na pytanie, czemu służy ochrona wyłącznego prawa do odmian roślin oraz porównujących korzyści wynikające z zastosowania kwalifikowanego materiału siewnego oraz siewu ze zbioru.