OCHRONA PRAWNA ODMIAN ROŚLIN

Ochrona prawna odmian roślin ma na celu zabezpieczenie własności intelektualnej hodowców, którzy ogromnym nakładem pracy, czasu i wiedzy opracowali nowe odmiany roślin rolniczych, lepiej dostosowane do wymagań rolników i zmieniającego się klimatu. Wyższa wydajność i jakość nowych odmian chronionych, przystosowanie do warunków glebowych, jak również odporność na choroby, suszę lub wymarzanie przekładają się na lepszy wynik finansowy gospodarstwa.

Jeśli poszukują Państwo szczegółowych informacji na temat ochrony prawnej odmian roślin, korzystania z kwalifikowanego materiału siewnego oraz materiału ze zbioru, zapraszamy do odwiedzenia podstron, znajdujących się w rozwijanym menu „Ochrona prawna”. Zamieściliśmy tam słowniczek pojęć związanych z ochroną prawną odmian roślin, zakres ochrony wyłącznego prawa, ogólne zasady współpracy licencjobiorców i hodowców oraz informacje, jakie działania stanowią naruszenie wyłącznego prawa.

Na podstronie „Podstawa prawna” znajdą Państwo bezpośrednie linki do krajowych i wspólnotowych przepisów, regulujących ochronę wyłącznego prawa do odmian roślin. Dodatkowo, na podstronie „Nowelizacja 2017”, omówiliśmy aktualny stan prawny po nowelizacji ustawy krajowej w 2017 r.