AGENCJA NASIENNA – NASZE DZIAŁANIA

Aby spopularyzować wśród rolników wiedzę w zakresie ochrony prawnej odmian roślin oraz zasad korzystania z przywileju odstępstwa rolnego, Agencja Nasienna Sp. z o.o. prowadzi szereg akcji informacyjno-edukacyjnych na terenie całego kraju.

Nasze działania obejmują:

  • udział w konferencjach i targach branżowych;
  • publikacje w prasie rolniczej oraz tytułach lokalnych, poruszające takie zagadnienia, jak ochrona prawna odmian roślin, odstępstwo rolne lub naruszenia wyłącznego prawa;
  • opracowywanie i rozpowszechnianie edukacyjnych broszur oraz ulotek;
  • przygotowywanie we współpracy z hodowlami roślin rolniczych i instytucjami branżowymi edukacyjnych programów telewizyjnych;
  • prowadzenie szkoleń i wykładów o tym, jak w praktyce wygląda ochrona prawna odmian roślin dla rolników, instytucji zajmujących się doradztwem rolniczym oraz uczniów szkół rolniczych.

Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem materiałów edukacyjnych w formie elektronicznej albo naszym uczestnictwem w organizowanym przez Państwa szkoleniu, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. W miarę możliwości bardzo chętnie weźmiemy udział.
Służymy również telefonicznym wsparciem w wyjaśnianiu bieżących wątpliwości od poniedziałku do piątku, w godz. 8:30-15:00.