NARUSZENIA WYŁĄCZNEGO PRAWA DO ODMIAN ROŚLIN

Naruszenie wyłącznego prawa ma miejsce w sytuacji:

  • oferowania lub sprzedaży do siewu materiału odmiany chronionej wyłącznym prawem bez pisemnej licencji od hodowcy;
  • siewu nabytego niekwalifikowanego materiału odmiany chronionej, pochodzącego np. z targowiska, giełdy internetowej lub z „wymiany sąsiedzkiej”;
  • siewu nabytego materiału paszowego, konsumpcyjnego lub innego niesiewnego;
  • siewu ze zbioru odmian mieszańcowych F1 lub syntetycznych;
  • siewu ze zbioru odmian gatunków niedozwolonych do odstępstwa rolnego (sprawdź listę dozwolonych gatunków)
  • siewu ze zbioru odmiany chronionej wyłącznym prawem bez uiszczenia opłaty dla hodowcy.

Za naruszenie wyłącznego prawa do odmian roślin ustawa krajowa oraz rozporządzenia unijne przewidują sankcje cywilnoprawne i karne.

 

 

nielegalny_obrot