HODOWCY ZRZESZENI W AGENCJI NASIENNEJ

Hodowcy, posiadający wyłączne prawo do odmian roślin, będący zarazem wspólnikami Agencji Nasiennej Sp. z o.o., ustanowili ją swoim pełnomocnikiem m.in. do podejmowania czynności związanych z realizacją uprawnień, wynikających z instytucji odstępstwa rolnego, a w szczególności do:

  • występowania do posiadaczy gruntów rolnych (rolników) z wnioskami o udzielenie informacji o zakresie wykorzystywania przez nich materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego;
  • zbierania od posiadaczy gruntów rolnych (rolników) informacji o zakresie wykorzystywania przez nich materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego;
  • przeprowadzania kontroli zgodności informacji udzielanych przez posiadaczy gruntów rolnych (rolników) o zakresie wykorzystywania przez nich materiału ze zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem jako materiału siewnego ze stanem faktycznym.

Agencja Nasienna Sp. z o.o. jako organizacja hodowców reprezentuje poniższe spółki hodowlane w zakresie ochrony prawnej odmian roślin.

 

Agrico
BayWa
Bayer
BNA
C. Meijer
Danko
DSV
HR Smolice
HR Strzelce
Agroyoumis
HZPC
HZ Zamarte
IGP Polska
Interseed Potatoes GmbH
KWS Lochow
KWS Polska
KWS Momont
Limagrain
Ma?opolska Hodowla Ro?lin
Monsanto
PMHZ
Norika
PHR
Probstdorfer
RAGT
Saatbau
SU
Saatzucht Breun
Secobra
Sejet
Solana
Syngenta
Vesa