GATUNKI DOZWOLONE DO UŻYCIA W ODSTĘPSTWIE ROLNYM

Aktualna lista gatunków, których materiał z własnego zbioru rolnik może użyć do siewu we własnym gospodarstwie:

Dla odmian chronionych wyłącznie na poziomie krajowym, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie prawnej odmian roślin:

 • bobik
 • groch siewny
 • jęczmień
 • kukurydza
 • len zwyczajny (oleisty)
 • lucerna siewna
 • łubin wąskolistny
 • łubin żółty
 • owies
 • pszenica twarda
 • pszenica zwyczajna
 • pszenżyto
 • rzepak
 • rzepik
 • wyka siewna
 • żyto
 • ziemniak
 • soja (od 11.07.2017 r.)

Dla odmian chronionych na poziomie wspólnotowym, zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin:

rośliny pastewne:

 • bobik
 • ciecierzyca pospolita
 • groch zwyczajny
 • koniczyna aleksandryjska
 • koniczyna perska
 • lucerna siewna
 • łubin żółty
 • wyka siewna

zboża:

 • jęczmień
 • kanar
 • owies
 • pszenica
 • pszenica orkisz
 • pszenica twarda
 • pszenżyto
 • ryż
 • żyto

ziemniaki:

 • ziemniak

rośliny oleiste i włókniste:

 • len oleisty (z wyłączeniem lnu włóknistego)
 • rzepak
 • rzepik