Zachęcamy do udziału w Forum Nasiennym, organizowanym przez Polską Izbę Nasienną pod hasłem
„Korzyści płynące ze stosowania nasion kwalifikowanych”,
które odbędzie się w dniu 17.03.2018 r. o godz. 11:00
na Targach Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach
(Centrum Kongresowe, sale Beta i Gamma)

Uczestnicy forum będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych specjalistów oraz wziąć udział w dyskusji.

Poniżej zamieszczamy program forum. Szczegółowe informacje dostępne są również
na fanpage’u Polskiej Izby Nasiennej na Facebooku.

 

(opublikowano: 2.03.2018)

 

Forum_Nasienne