Tym z Państwa, którzy w sezonie wiosennym 2019 wysiali materiał z własnego zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem, przypominamy o obowiązku rozliczenia się z hodowcą za skorzystanie z tzw. odstępstwa rolnego. Rozliczenia można dokonać bezpośrednio z hodowcą lub za pośrednictwem Agencji Nasiennej Sp. z o.o.

Aby ułatwić Państwu rozliczenie za odstępstwo rolne, na podstronie „Dokumenty do pobrania” zamieściliśmy wykazy odmian roślin (Załączniki nr 1-4) wraz z stawkami opłaty licencyjnej i opłaty za odstępstwo rolne, obowiązującymi w 2019 r., oraz uproszczony formularz AGNAS w wersji pdf i MS Excel.

Przypominamy, że według aktualnego stanu prawnego opłatę za skorzystanie z przywileju tzw. odstępstwa rolnego należy uiścić w następującym terminie:
– dla odmian chronionych na poziomie krajowym (Załączniki nr 1 i 2): 30 dni od daty siewu
– dla odmian chronionych na poziomie wspólnotowym (Załączniki nr 3 i 4): niezwłocznie, lecz nie później niż do 30.06. roku gospodarczego, w którym siew ze zbioru miał miejsce

 

(opublikowano: 29.04.2019)