Jeżeli wiosną 2018 wykorzystali Państwo do siewu lub sadzenia materiał z własnego zbioru odmian chronionych wyłącznym prawem w ramach przywileju tzw. odstępstwa rolnego, przypominamy o obowiązku rozliczenia się z hodowcą. Podobnie, jak w latach poprzednich, rozliczenia można dokonać za pośrednictwem Agencji Nasiennej Sp. z o.o.

Na podstronie „Dokumenty do pobrania” zamieściliśmy zaktualizowane wykazy odmian roślin (Załączniki nr 1-4) wraz z stawkami opłaty licencyjnej i opłaty za odstępstwo rolne oraz uproszczony formularz AGNAS w wersji pdf i MS Excel.

Przypominamy, że według obowiązującego stanu prawnego opłatę za skorzystanie z przywileju tzw. odstępstwa rolnego należy uiścić w następującym terminie:
– dla odmian chronionych na poziomie krajowym (Załączniki nr 1 i 2): 30 dni od daty siewu
– dla odmian chronionych na poziomie wspólnotowym (Załączniki nr 3 i 4): w terminie upływającym na koniec roku gospodarczego, w którym siew ze zbioru miał miejsce

 

(opublikowano: 27.04.2018)